Bepaal uw Digital Maturity Level

Op basis van ervaring uit de praktijk, ontwikkelde DTM haar Digital Maturity Level model met 9 Digital Readiness Levels (DRL’s). Voor succesvolle digitalisering van uw organisatie is het van belang om eerst de uitgangssituatie vast te stellen. Waarna de te nemen stappen richting Digital Championship in beeld komen.

Internal Readiness

DRL start bij de interne organisatie. En geeft een antwoord op de vraag in welke mate is er een digitale strategie is. Dit is vertaald in digitale IT processen en tenslotte of de organisatie cultuur en medewerkers voldoende digitale skills hebben om de interne en externe strategie ten uitvoer te brengen.

Market Readiness

Daarnaast zijn externe factoren relevant voor de digitale strategie. Is er een digital business model, is de digitale strategie getoetst met afnemers en is de strategie economisch haalbaar.

3 fasen van digitale transformatie

Fase 1. Internal Availability DRL 1 t/m DRL 5
Dit is de digitale transformatie die resulteert in een digitale processen, business modellen en een digitale organisatie die is gericht op het optimaliseren van interne organisatie.

Fase 2. Client Availability DRL 6 t/m DRL 7
Is gericht om klanten toegang te geven tot het het interne digitale platform om zo efficiëntie te realiseren. 

Fase 3. Market Availability DRL 8 t/m DRL 9
Tenslotte wanneer digitale systemen succesvol zijn ontsloten naar klanten is het mogelijk om systemen ook voor niet-klanten en zelf voor concurrenten beschikbaar te stellen.

Digital Readiness Level - DRLs toegelicht

DRL 1 – Digital Outsider Dit is de laagste fase van digitalisering, waarbij er geen tot minimale IT processen zijn, geen strategie nog een business model is.

DRL 2 – Digital Rookie Deze fase is er sprake van een de ontwikkeling van eerste ideeën en digitale strategie onderzoeken. Hierbij wordt gekeken naar potentiële business modellen.

DRL 3 – Digital Explorer Voor intern gebruik is gestart met de ontwikkeling van IT processen als ‘Proof of concept’. In combinatie met aangescherpte business modellen kan de haalbaarheid in kaart worden gebracht.

DRL 4 – Digital Investor Naast digitale processen en business modellen wordt een bredere groep medewerkers betrokken bij de strategievorming. Dit is hét moment om personeel te gaan bijscholen om digitale skills bij te brengen.

DRL 5 – Digital Adopter Met een gevalideerd IT proces en Business Model is de interne oplossing beschikbaar voor gebruik.

DRL 6 – Digital Progressor In deze DRL wordt de interne oplossing gedemonstreerd aan klanten. Verbeteringen worden doorgevoerd en nieuwe diensten kunnen worden verkocht.

DRL 7 – Digital Expert Nu de digitalisatie strategie zich steeds meer bewijst en klanten interesse hebben neemt het interne draagvlak toe en raken meer medewerkers betrokken in de uitvoer. Tenslotte wordt actief data verzameld.

DRL 8 – Digital Leader Het is tijd om op te schalen.  Immers het systeem, producten een diensten kunnen snel een goedkoop beschikbaar worden gesteld aan een grotere groep gebruikers. De gegenereerde data wordt aangewend om beter te kunnen inspelen op veranderende klantbehoeften. Nieuwe producten en diensten kunnen direct in de digitale omgeving worden ontsloten.

DRL 9 – Digital Champion De organisatie is een ‘digital-driven company‘ geworden. Beslissingen worden op basis van inzichten uit data en klantbehoeften gemaakt. De IT infrastructuur is gereed en het business model winstgevend. De interne organisatie is in staat om continue te kunnen inspelen op de dynamische markt.

Laat DTM een digital readiness assessment uitvoeren.

DTM is uw partner in digitale transformatie van uw organisatie.

Contact DTM
Erik Brunekreef
+31 20 261 5278
LinkedIn

Dokter van Deenweg 126
8025 BN Zwolle